Vad kostar det?

 

Psykolog
För besök hos psykolog är patientavgiften 200 kr, men är fritt om du är under 18 år.

Läkare/sjuksköterska; normalpris
Ett besök hos specialistläkare eller sjuksköterska kostar 600 kr.

Läkare/sjuksköterska; rabatterat pris
Ett rabatterat besök hos specialistläkare eller sjuksköterska kostar 300 kr.

Vi ger rabatterat pris

  • om du har av Försäkringskassan godkänd sjukskrivning, sjukersättning eller aktivitetsersättning på minst 50%, eller
  • har diagnos som omfattas av LSS-lagstiftning, som t.ex. autismspektrumtillstånd eller intellektuellt funktionshinder, eller
  • om du studerar i en omfattning om minst 75%, eller
  • sedan 6 månader är arbetssökande på heltid.

Kostnad för vissa intyg kan tillkomma, enligt samma prislista och regler som i Regionen.

Notera att vi är en privat klinik, och att Regionernas högkostnadskort inte gäller vid besök hos läkare/sjuksköterska.  Å andra sidan är våra priser för läkarbesök för många personer lägre än regionernas.

Du är också välkommen på läkarbesök hos oss genom din sjukvårdsförsäkring, tala med ditt försäkringsbolag.

Som arbetsgivare kan du erbjuda en anställd sjukvård hos oss, om specialistvård är nödvändig.

Välkommen att boka tid hos oss!


Boka tid

Välkommen att själv boka ett besök vid vår mottagning i Eskilstuna, eller i Enköping.