Ett besök hos oss

När du träffar någon av oss första gången går vi noga igenom dina frågor, med målet att hitta en gemensam plan.

Du är alltid välkommen att ha med en anhörig eller en vän, och du får gärna ha med journalkopior från tidigare vård, om du vill. Vi ställer frågor om din livssituation, men också om din fysiska hälsa. Hos psykolog ligger tonvikten på din psykologiska hälsa, dina svårigheter och hur dessa kan behandlas. Träffar du läkare/sjuksköterska är det vanligt med kroppslig undersökning, och t.ex. blodprov, urinprov, eller EKG. Du erbjuds alltid ett inbokat återbesök till samma person, och i början av kontakten är det vanligt att vi behöver två till tre besök för att formulera en långsiktig, gemensam plan.

Många av våra patienter har drabbats av nedstämdhet, svår oro, tvångssyndrom, kriser eller utmattning, Vissa lever med bipolär sjukdom eller psykos, andra har diagnoser som ADHD, autism eller Tourette, men du är välkommen oavsett vilka frågor du vill ta upp.

Om du vill vara patient hos oss under längre tid är det vanligt att du kommer för två till fyra besök hos läkare eller sjuksköterska per år. Bor du längre bort så är också videobesök över säker länk möjligt, men vi vill alltid att du börjar med ett fysiskt besök hos oss. Vi rekommenderar generellt fysiska besök eftersom den personliga kontakten och det personliga samtalet är så viktigt.

Miljö- och klimataspekter av sjukvård är viktiga för oss. Vår mottagning i Eskilstuna är t.ex. helt inredd genom återbruk, och vid besök hos oss kan du få information om miljöaspekter av läkemedel. Vi finns också nära tåg/busstationer, och nära laddplatser för el/hybridbilar.

Som specialistklinik lyder vi under bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen och sekretesslagstiftning. Detta innebär att du alltid kan känna trygghet vad gäller vår tystnadsplikt, att de med svårast sjukdom prioriteras samt att vi har anmälningsplikt t.ex. till socialtjänst vid oro över att någon far illa.

Ansvarig läkare är Niclas Tindberg, specialist i psykiatri, docent.

Välkommen att boka tid hos oss!


Boka tid

Välkommen att själv boka ett besök vid vår mottagning i Eskilstuna, eller i Enköping.